ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Apple 8 Standard Ads

1 year ago Electronics Anuradhapura   621 views

₨ 69,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 69,000

Brand new condition Apple care available for 10 months 64 Gb 0702872896

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Apple
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Fingerprint Sensor
GPS
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.