ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Apple 6s Standard Ads

1 year ago Other Anuradhapura   501 views

99% Offer   on LAK

  • img
  • img
Price: ₨ 32,000      ₨ 320      Negotiable

apple 6s 32 gb
Good condition
Battry 100%100
Original chager
No box
Phone & chager only

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.