ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Apple 6s Standard Ads

1 year ago Electronics Kalutara   577 views

₨ 32,700

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 32,700

6s-64 gb full set box no exwith wrntyMedagama II, Western

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Apple
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Fingerprint Sensor
GPS
GSM
Motion Sensors
Physical keyboard
Removable Battery
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.