ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Apple 6 grey 16gb Standard Ads

1 year ago Electronics Anuradhapura   1.1K views

₨ 25,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 25,000

No Any Errors
Home Button, Fingerprint 100% works
Phone condition 100%
Free back cover
Good battery life
No exchange

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Apple
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
GPS
GSM
Motion Sensors
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.