ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Apple 5s space gray Standard Ads

3 months ago Electronics Kurunegala   172 views

₨ 15,000

  • img
  • img
Price: ₨ 15,000

Salli hadisiykhirilawath ne repair moluth ne id copy kk 100% super ❤️

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Apple
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Dual SIM
GPS
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.