ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Apartment for sale in Galle Standard Ads

1 year ago Property Galle   0.9K views

₨ 65

  • img
City: Galle
Price: ₨ 65   Negotiable

Richmond Hills Galle. Near to leading schools and town , 3 bedrooms , 2 bathrooms, kitchen, living room and balcony

Additional Details

Bedrooms 3

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.