ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Alto for hire Standard Ads

3 weeks ago Vehicles Nittambuwa   378 views

₨ 60

  • img
Price: ₨ 60   Negotiable

Japan alto for hire.With Driver
Island wide service.
Comfortable car
1km for Rs.60/=
Call fot more packages,

Additional Details

Condition New

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.