ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Alto 2011 SPORT Standard Ads

1 week ago Vehicles Divulapitiya   181 views

₨ 1,590,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 1,590,000   Negotiable

Rear sensor .New battery, new tire, original parts,
alloy wheels ,4 year house use . 1l up to 18km with a/c

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Suzuki
Model LXI
Year of registration 2012
Mileage 38000
Fuel Type Partrol
Features:
Airbag / Safety
Security System
Stepney
Transmission Manual
Engine Capacity 798

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.