ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Airport Taxi Service Kandy Katunayaka Standard Ads

3 weeks ago Services Ambatenna   292 views

₨ 7,500

  • img
Price: ₨ 7,500   Negotiable

Comfortable vans and cars and Buses available for your Airport transfers and Airport pick ups for reasonable rates. Call us and find out more details.
Many Thanks

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.