ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

875sqft shop and Land for rent Standard Ads

4 weeks ago Property Ambalantota   358 views

₨ 400,000

  • img
  • img
Price: ₨ 400,000

Katharagama Main road facing land for rent in Ambalanthota (Nonagama). large Land space could be used for any type of commercial activity / warehouse / faactory / workshop / vehicle yard.

Additional Details

Area of land ambalanthota
Car Parking Space 9 +

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.