ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

24v සෝලා වතුර පොම්ප Standard Ads

1 year ago Business & Industry Kadawatha   1K views

₨ 22,500

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 22,500

24v ජලයේ ගිල්විය හැකි වතුර පොම්ප වගකීම සහිතයි .සෝලා පැනල් මගින් සහ 12v බැටරියක් මගින් ක්‍රියාත්මක කල හැක .

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.