ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

පලතුරු මිලට ගනු ලැබේ Standard Ads

1 year ago Food & Agriculture Kaduruwela   868 views

₨ 160

  • img
Price: ₨ 160   Negotiable

තොග වශයෙන් මිල දී ගනු ලැබේ......
අමතන්න.... ඔබේ අස්වැන්නට නියම වටිනාකම හිමිකරගන්න.....

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.