ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

කාර්මිකවරුන් Standard Ads

1 year ago Jobs in Sri Lanka Biyagama   438 views

₨ 2,000

  • img
Salary: ₨ 2,000   Negotiable

දක්ෂ පළපුරුදු ඹටෝ ඉලෙක්ට්කල් වරුන් අවශ්‍යයි

Additional Details

Company Nadun Auto electrical
Work Type Part-time
Sex man
Address 330/1 Biyagama Road, Mabima

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.