ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

මෙහි එන දැරිය හැකි බව ණය ඔබේ ජීවිතය වෙනස් වනු ඇත සදහටම Standard Ads

3 days ago Services Batticaloa   79 views

₨ 3

  • img
Price: ₨ 3

මම ඔප්පු, ඔබ ණය සඳහා රාජ්ය අංශයේ හා පුද්ගලික අවශ්ය කරන මූල්ය ආධාර අඩු පොලී අනුපාත 3% ක්. පිළිගත හැකි ණය, මෙම නියමයන් සහ කොන්දේසි ඉතා සරල ලබා ගැනීම සඳහා ණය, මම ලබා සිට රු 200 000 දක්වා රු 263 075 000 රු. මම පිළිතුරු ඔබගේ සියලු ණය ඉල්ලීම් සඳහා පහත සඳහන් ඊ-තැපැල් ලිපිනය: [email protected]

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.