ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

ගල් වංගෙඩි Standard Ads

1 year ago Home & Garden Walgammulla   559 views

₨ 2,500

  • img
  • img
Price: ₨ 2,500   Negotiable

ප්‍රවාහනය නොමිලේ
භාණ්ඩ නිවසටම ගෙන්වගැනීම සඳහා අමතන්න
අපේම රටේ දේශීය නිෂ්පාදන මිලදී ගෙන දේශීය නිෂ්පාදකයන්ට අතදෙමින් නිරෝගීව රටට ශක්තියක් වෙමු

ITEM CODE SNS 001 (item code එක ඇනවුම් කිරීමේ වැදගත් වේ)
# මිල රුපියල් 2500/=
# උස අගල් 6 යි පලල අගල් 5 යි
# ප්‍රවාහනය නොමිලේ (කොළඹ / ගම්පහ )
# කළුගලින් නිර්මාණය කර ඇත

ITEM CODE SNS 002 (item code එක ඇනවුම් කිරීමේ වැදගත් වේ)
# මිල රුපියල් 3250/=
# උස අගල් 6 1/2 යි පලල අගල් 6 1/2 යි
# ප්‍රවාහනය නොමිලේ (කොළඹ / ගම්පහ )
# කළුගලින් නිර්මාණය කර ඇත

ITEM CODE SNS 003 (item code එක ඇනවුම් කිරීමේ වැදගත් වේ)
# මිල රුපියල් 3950/=
# උස අගල් 9 යි පලල අගල් 9 යි
# ප්‍රවාහනය නොමිලේ (කොළඹ / ගම්පහ )
# කළුගලින් නිර්මාණය කර ඇත

වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා 071 6863429

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.