ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

කේටරින් අංශයට සේවකයින් - කටුනායක ගුවන්තොටුපල Standard Ads

1 year ago Jobs in Sri Lanka Katunayake   846 views

₨ 40,000

  • img
Salary: ₨ 40,000

⇝⇝⇝ කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද්) අංශයට සේවකයින් අවශ්‍ය කර තිබේ
# තනතුර
➫ කේටරින් අංශයට සේවකයින්
# අවශ්‍ය සුදුසුකම්
➫ වයස අවු: 45 නොවැඩි අයෙකු විය යුතුය
➫ අ.පො.ස (සා/පෙළ) අමතර සුදුසුකමකි
➫ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම අමතර සුදුසුකමකි
# ප්‍රතිලාභ ;
➫ මාසික වැටුප රු,30,000 ත් 40,000 අතර වැටුපක්.
➫ E.P.F/ E.T.F දීමනාද සහිතයි .
➫ ආහාර ,නවාතැන් සපයනු ලැබේ.
# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :
ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.

Additional Details

Company Global International Services (Pvt) Ltd
Work Type Full-time
Sex both
Address Katunayaka

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.