ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

අක්කර 3.5 තේ ඉඩමක් Standard Ads

2 days ago Property Kuruwita   236 views

₨ 2,500,000

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 2,500,000   Negotiable

අක්කර 1.5ක පමන තේ වගා කර ඇත
පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු
ජල විදුලිය සහිතයි
කොස් ගස් 7
ඇස්ටෝනියා ගස් 9
දූරියන් ගස් 1
මැංගුස් ගස් 2 ඇත..
මුදල් හදිස්සියක් නිසා

Additional Details

Area of land 3.5 acre

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.